Azərbaycan Dillər Universiteti

Filologiya və jurnalistika fakültəsi