Dissertasiya Şurası

Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində D.02.081 Dissertasiya Şurasının üzvlərinin  siyahısı:

 

Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi, şurada ixtisasın şifri Şurada vəzifəsi
1. Abdullayev Kamal Mehdi oğlu Akad. 5714.01 Sədr
2 Abdullayev Əfqan Əli oğlu Fil.e.d., prof. 5708.01 Müavin
3. Sabitova Aynur Zakir qızı Fil.e.d., prof. 5718.01 Müavin
4. Əliyeva Həmidə Əhməd qızı Fil.e.d. 5718.01 Elmi katib
5. Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu Fil.e.d., prof. 5714.01 Üzv
6. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu Fil.e.d., prof. 5714.01 Üzv
7. Əliyeva İranə Məmməd qızı Ped.e.d., prof. 5801.01 Üzv
8. Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı Ped.e.d., prof. 5801.01 Üzv
9. Xəlilli Şahin Həmid oğlu Fil.e.d., prof. 5718.01 Üzv
10. İsmayılov Bilal Bayram oğlu Fil.e.d., prof. 5714.01 Üzv
11. İsmayılova Dilarə Əbdül qızı Ped.e.d., prof. 5801.01 Üzv
12. Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı Fil.e.d., prof. 5708.01 Üzv
13. Məmmədov Azad Yəhya oğlu Fil.e.d., prof. 5714.01 Üzv
14. Mirzəyev Seyran Salam oğlu Ped.e.d., prof. 5801.01 Üzv
15. Osmanzadə Alimə Osman qızı Ped.e.d., prof. 5801.01 Üzv
16. Sadıxova Gülnarə Rəhim qızı Fil.e.d. 5708.01 Üzv
17. Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn qızı Fil.e.d., prof. 5718.01 Üzv
18. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı Fil.e.d., prof. 5708.01 Üzv
19. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu Fil.e.d., prof. 5708.01 Üzv
20. Zeynalov Fərman Hüsən oğlu Fil.e.d., prof. 5714.01 Üzv
21. Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu Fil.e.d., prof. 5708.01 Üzv
22. Quliyev Qorxmaz Həsi oğlu Fil.e.d., prof. 5718.01 Üzv
23. Zərbəliyev Həbib Məmməd oğlu Fil.e.d., prof. 5714.01 Üzv
24. Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı Fil.e.d., prof. 5708.01 Üzv