Azərbaycan Dillər Universiteti

Tələbə şöbəsinin vəzifələri

????????????????????????????????????

Tələbə şöbəsi universitetin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin, magistratura pilləsində təhsil alan magistrantların şəxsi işlərində tələb olunan sənədlərin mövcudluğunu təmin edir, qeydiyyata alır, arxivə verilənədək təhsil aldığı müddət ərzində sənədləri şöbədə  saxlayır.

Təhsil Nazirliyinə Dövlət nümunələri sənədlərinin (diplom blankları və diploma əlavələrin), şəhadətnamələrin alınması üçün sifarişlərin verilməsini təmin edir, müəyyən olunmuş miqdarda Xüsusi şöbədən akt əsasında alınmış diplomların, diploma əlavələrin və şəhadətnamələrin müvafiq ixtisaslar üzrə əmrlər əsasında yazılıb bu məqsədlə ayrılmış kitabda qeydiyyat aparmaqla məzunlara təqdim edir.

Korlanmış diplomların, diploma əlavələrin, şəhadətnamələrin korlanma səbəblərini və nömrələrini göstərməklə rektora izahat təqdim edir və rektorun razılığı əsasında akt tərtib etməklə həmin sənədləri Xüsusi şöbəyə təhvil verir.

Fakültələrdən kurslar üzrə alınmış əmrlərin (daxili-xarici köçürülmə, xaric olunma, akademik məzuniyyət, soyadı, adı, ata adlarının dəyişdirilməsi, kursdan-kursa keçirilmə), illər üzrə universiteti bitirən bakalavr və magistratura  tələbələrinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “TİMS-Ali və orta ixtisas təhsili” üzrə sisteminə daxil edir.

Tələbə şöbəsi təhsilalanlarla əlaqədar verilən əmrlərdən çıxarışların şəxsi işlərində saxlanılmasını və əmrdən irəli gələn digər tələblərin icrasını öz səlahiyyətləri daxilində təmin edir, təhsilalanların müraciətləri əsasında müvəqqəti olaraq attestatların verilməsini, habelə universiteti bitirmələrinə dair arayışların verilməsini təmin edir və qeydiyyata salır.

Şöbə təhsilalanların şəxsi işlərini, dövlət nümunəli sənədləri xüsusi yerlərdə (odadavamlı seyflərdə) saxlayır, digər Ali təhsil müəssisələrindən köçürülmüş təhsilalanların şəxsi işlərinin toplayır, məzunların şöbədə olan şəxsi işlərini, diplom blanklarını, diploma əlavələri, şəhadətnamələri  və digər müddəti bitmiş sənədləri müəyyən olunmuş müddətdə saxladıqdan sonra Arxiv şöbəsinə təhvil verilməsini təmin edir.

Tələbə şöbəsi həmçinin dövlət nümunəli sənədlərin səhvsiz və korlanmadan yazılmasını təmin edir.

Tələbə şöbəsinin müdiri

Bağırova Tamara Hüseyn qızı

Tel:  (+99412) 441 22 78/79 (daxili 120)

E-mail:  [email protected]